E-Bankieren

Electronisch bankieren

Het electronisch bankieren is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Bankafschriften kunnen electronisch worden ingelezen in een boekhoudprogramma en betalingsopdrachten kunnen door dat zelfde boekhoudprogramma worden aangemaakt. In de meeste gevallen betekent dit dat de boekingen van de bankmutaties automatisch zullen verlopen. Belangrijk is hierbij wel dat de gegevens van de betalingen, zoals factuur- en referentienummers juist meekomen.

 

SEPA

Single Euro Payments Area
europa
Euro

Het doel van SEPA (Single Euro Payments Area) is om alle betalingen in Europa op dezelfde manier te laten verlopen. Geen aparte regels meer voor elk land, maar voor elk land dezelfde voorwaarden, rechten en verplichtingen. Met SEPA gebruikt iedereen het internationaal bankrekeningnummer (IBAN). Daarnaast heeft uw bank een internationale identificatiecode, die bij iedere betaling vermeld moet worden (BIC). Er zijn drie Europese betaalmiddelen: de SEPA-bankpas, de SEPA-overboeking en de SEPA-incasso.
Deelnemende landen zijn alle landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco.
Lees meer over SEPA op Wikipedia en op Sepa.nl.
Bij het invoeren van SEPA horen ook het IBAN-nummer en de BIC-code.
Het 'International Bank Account Number' (IBAN) is een internationaal rekeningnummer. Het IBAN bestaat uit uw rekeningnummer voorafgegaan door een controlegetal en codes om land en bank aan te geven. IBAN's van Nederlandse rekeningen bestaan uit 18 tekens.
De BIC (Bank Identifier Code) is een code in het betalingsverkeer om banken te identificeren, zodat het geld bij de juiste bank terecht komt. Het wordt ook wel S.W.I.F.T.-adres genoemd. De BIC van de banken in Nederland telt 8 tekens.
In overleg met diverse marktpartijen en belangenorganisaties is besloten de huidige acceptgiro geschikt te maken voor SEPA. De nieuwe 'IBAN Acceptgiro' mag vanaf 1 juli 2013 verspreid worden. 1 januari 2019 is het einde van de IBAN acceptgiro..

 

Bestandsformaten

BTL91, Clieop03 en MT940

BTL91 is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenland betaalopdrachten. Dit formaat kan worden gebruikt voor gemengde aanlevering van SEPA-betalingen en (overige) buitenlandbetalingen. BTL91 is geen specifiek SEPA-formaat maar zal voorlopig blijven bestaan. Op termijn zal BTL91 echter alleen nog geschikt zijn voor niet-SEPA-betalingen.
 
Het MT940 bestandformaat wordt gebruikt om rekeningafschriften (bankmutaties) in de boekhoudsoftware in te lezen. Het Swift MT 940 Extended formaat is gelijk aan het formaat Swift MT 940 uitgebreid met de naam, het adres en de woonplaats van de tegenrekeninghouder in het record 'omschrijving'. Bij het SWIFT MT-940 Extended formaat is het exporteren van het boeksaldo verplicht.
 
ClieOp03 is de naam van het elektronische bestand dat uw bank gebruikt voor aanlevering vanuit uw boekhoudsoftware van binnenlandse zakelijke betalingen of van binnenlandse incasso-opdrachten. ClieOp03 wordt met de overgang op SEPA op termijn uitgefaseerd en zal vervangen worden door het SEPA bestandsformaat PAIN 001.001.03 voor betalingen en PAIN 008.001.02 voor incasso.
 
Een specificatie van importbestanden van de Rabobank vindt u hier.
Een specificatie van exportbestanden van de Rabobank vindt u hier.
Voorbeeldbestanden voor SEPA van de ABN-Amro vindt u hier.
Met deze service, ondersteund door de Nederlandse banken, kunt u van Nederlandse rekeningnummers de bijbehorende IBAN en BIC vinden: IBAN BIC Service.

 

Menu

Social


Nieuws