Debet of Credit

Moet het Debet of Credit?

Allereerst de balansrekeningen:
Bezittingen en debiteuren moeten bij toename Debet en bij afname Credit geboekt worden.
Schulden en crediteuren moeten bij toename Credit en bij afname Debet geboekt worden.
 
Dan de resultatenrekeningen:
Kosten moeten bij toename debet en bij afname Credit geboekt worden.
Opbrengsten moeten bij toename Credit en bij afname Debet geboekt worden.
 
Hoe zit het met Privé?
Privé storting : Credit, kosten die de eigenaar betaald voor de zaak.
Privé opname : Debet, kosten die de zaak betaald voor de eigenaar.
 
Het Eigen Vermogen:
Credit boeken op Eigen Vermogen is toename van het Eigen Vermogen.
Debet boeken op Eigen vermogen is afname van het Eigen vermogen.
 
Waar staat het op de balans?
Debet staan de Activa, dat zijn de Vaste activa, de Vlottende activa en de Liquide middelen.
Credit staan de Passiva, dat zijn het Eigen vermogen, de Schulden op lange termijn en de Schulden op korte termijn.

 

Menu

Social


Nieuws