XBRL

Elektronisch uitwisselen van business rapportages.
xbrl
XBRL

Organisaties wisselen bedrijfsinformatie uit op de meest uiteenlopende manieren (op papier of elektronisch, als Word-document of als een bestand voor een spreadsheet, etc.). Het ontbreken van een algemene standaard voor het uitwisselen van deze gegevens beperkt de mogelijkheden om deze gegevens op eenvoudige wijze te verzamelen, elektronisch uit te wisselen, te analyseren en zonodig nader te bewerken. XBRL biedt hiervoor een oplossing.
XBRL is een op XML (EXtensible Markup Language) gebaseerde open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van business rapportages en gegevens via het internet. XBRL is een internationale standaard, zoals u hier kunt lezen. Er is ook een nederlandse website over XBRL.
SBR (Standard Business Reporting) zorgt ervoor dat ondernemers en intermediairs minder werk hebben aan het aanleveren van financiële gegevens aan overheden en banken. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de exclusieve aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de overheid, bijvoorbeeld: de Belastingdienst, Kamer van Koophandel (KvK) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). U vindt hier alle nodige informatie over SBR, de rapportages en de aansluitmogelijkheden.
De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: XBRL (de gemeenschappelijke taal voor het definiëren van gegevens), Nederlandse Taxonomie (gemeenschappelijk gegevenswoordenboek te gebruiken voor meerdere rapportages), Digipoort (digitale lijn met de overheid voor een veilige en betrouwbare verbinding voor verschillende rapportageverplichtingen).
De beschikbare XBRL-spacificaties zijn hier te vinden.
De XBRL taxonomie voor de verschillende XBRL rapportages kunt u hier vinden.
Een zeer informatieve website over XBRL vindt u hier.
Enkele voordelen van XBRL zijn de eenmalige invoer van gegevens, de hoge betrouwbaarheid informatie, kosten- en tijdsbesparing, geschikt voor real-time verwerking, eenvoudige uitwisseling van informatie (inlezen in analysepakketten, inlezen in Excel), betere informatievoorziening aan analisten en aandeelhouders. Op de website Jaarverslag.info zijn voor u de balansen en winst- en verliesrekeningen van de belangrijkste beursfondsen opgenomen in XBRL formaat.
XBRL is een computertaal die in staat is om de vertaalslag tussen de administratie van een ondernemer en de informatiebehoefte van de Belastingdienst automatisch uit te voeren. XBRL maakt een geautomatiseerde, eenduidige informatieuitwisseling van financiele gegevens mogelijk. Door gebruik te maken van de rapportagetaal XBRL kunnen ondernemers besparen op hun administratieve lasten.

 

Menu

Social


Nieuws