BTW

BTW-rekeningen

Enkele veel gebruikte grootboekrekeningen voor de BTW zijn:

  • 1800 Af te dragen BTW 21%
  • 1810 Af te dragen BTW 9%
  • 1830 Te vorderen BTW
  • 1890 Afdracht BTW fiscus

Deze BTW-rekeningen zijn balansrekeningen. Op de rekening Te vorderen BTW mag zowel BTW van het hoge tarief (21%) als BTW van het lage tarief (9%) geboekt worden, de fiscus verlangt hiervan geen uitsplitsing. Af te dragen BTW dient altijd per percentage te worden uitgesplitst. De afzonderlijke rekening Afdracht BTW fiscus is bedoeld om betalingen aan de fiscus op te boeken zodat inzichtelijk blijft wat er aan BTW is betaald aan de fiscus.
BTW rekeningen staan in de ene administatie in rubriek 1 en in een andere administratie in rubriek 2. Voor beide is wat te zeggen. BTW kan worden gezien als een kortlopende schuld aan de belastingdienst, vandaar rubriek 1. BTW staat op verschillende rekeningen die kunnen worden gezien als tussenrekeningen, het saldo is de schuld aan de belastingdienst, vandaar rubriek 2.
Belastingdienst: BTW.

 
Suppletie-aangifte

.
Het BTW-suppletieformulier is verplicht om BTW-correcties aan te geven, maar kleine correcties (tot per saldo 1000 euro te betalen of terug te ontvangen) mogen ook in de eerstvolgende aangifte verwerkt worden.
BTW aangifte corrigeren

 
Mini One Stop Shop-regeling

De regels voor de plaats van dienst in de hele EU voor elektronische diensten, telecommunicatiediensten en omroepdiensten die een btw-ondernemer binnen de EU verleent aan particulieren of niet-ondernemers (bijvoorbeeld de overheid) in andere EU-lidstaten, worden per 1 januari 2015 gewijzigd. Deze diensten zijn dan niet langer belast in het vestigingsland van de dienstverlener, maar in het land van de afnemer. Dit betekent dat een Nederlandse btw-ondernemer die dergelijke diensten verricht aan particulieren in andere EU-lidstaten in al deze lidstaten btw verschuldigd is.
De Mini One Stop Shop-regeling of de mini-één-loketregeling (afkorting: de MOSS) is in het leven geroepen om te voorkomen dat Nederlandse btw-ondernemers zich in al deze EU-lidstaten moeten registreren voor de btw en periodiek lokale btw-aangiften moeten indienen. Nederlandse btw-ondernemers kunnen de te betalen buitenlandse btw per kwartaal in Nederland aangeven en afdragen via de MOSS.
EU-btw melding doen met MOSS.

 

Menu

Social


Nieuws