GoedBoekhouden.nl

Buitenlandse BTW per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 zijn er btw-wijzigingen voor btw-ondernemers die internationaal online verkopen aan consumenten in andere EU-landen. Bijna alle onlineverkopen van goederen zullen belast worden in de lidstaat van de consument.
Ook zijn er de btw-wijzigingen die gevolgen hebben voor btw-ondernemers die zich bezig houden met dropshipping. Er is een btw-platformfictie geïntroduceerd die maakt dat de dropshipper wordt aangemerkt als leverancier van het product aan de consument in plaats van de feitelijke leverancier. Daarnaast geldt er geen ontheffing van btw en invoerrechten meer voor goederen afkomstig van leveranciers buiten de EU.
Per 1 juli 2021 vervallen de drempelbedragen voor intra-EU afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land. Er komt 1 gezamenlijk drempelbedrag van 10.000 euro. Dit drempelbedrag geldt voor alle intra-EU afstandsverkopen van goederen en digitale diensten aan consumenten in de EU. Voor de tweede helft van 2021 geldt een drempelbedrag van 10.000 euro. De daaropvolgende jaren geldt een drempelbedrag van 10.000 euro per kalenderjaar.
Lees meer op de website van de belastingdienst: E-commerce en diensten: nieuwe btw-regels voor Nederlandse ondernemers.

 
Een goede boekhouding

Een goede boekhouding is meer dan een lijstje met nog te betalen facturen. De administratieve gebeurtenissen van een bedrijf worden via de boekhouding inzichtelijk gemaakt. Dit inzicht helpt bij het optimaliseren van de winstgevende processen van een onderneming. Een goed boekhoudprogramma is een uitstekend hulpmiddel om dit soepel te laten verlopen. Denk aan het efficiënt beheren van de openstaande posten van de debiteuren. Niet alle klanten betalen even vlot, dus zullen er aanmaningen verzonden moeten worden. Ook de BTW-aangifte verloopt via het boekhoudprogramma. Natuurlijk moet iemand die de boekhouding doet wel het verschil tussen debet en credit weten.

 
Webapplicatie IDEP voor Intrastat-opgave CBS

Ondernemers die in 2014 voor meer dan 1.500.000 euro aan intracommunautaire goederen hebben geleverd of voor meer dan 1.500.000 euro aan goederen intracommunautair hebben verworven, moeten maandelijks een Intrastat-opgave indienen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met ingang van 1 januari start het CBS met de webapplicatie Intrastat Data Entry Package (IDEP) die het huidige systeem CBS-IRIS vervangt. Er hoeft dus geen software meer geinstalleerd te worden, gegevens kunnen via de webapplicatie aangeleverd worden.
Van CBS-IRIS naar IDEP

 
Werkkostenregeling (WKR) verplicht vanaf 2015

De werkkostenregeling is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen. Het uitgangspunt van de werkkostenregeling is eenvoudig: alles wat de werkgever aan de werknemer vergoedt, wordt als loon aangemerkt en is dus belast.
In uw administratie kunt u via kostenplaatsen of kostendragers de kosten die onder de WKR vallen bijhouden. Let er hierbij op dat dit om bedragen inclusief BTW gaat, net zoals alle bedragen in de loonkostensfeer.
Meer over de werkkostenregeling

 
G-rekeningenstelsel wordt vervangen door depotstelsel
Tweede kamer
G-rekening gaat verdwijnen

Het huidige G-rekeningensysteem wordt vervangen door een systeem van rechtstreekse stortingen (depotstelsel).
G-rekeningstelsel wordt depotstelsel

 
Automatisch bedrijfsinformatie uitwisselen
xbrl
XBRL

XBRL is een op XML (EXtensible Markup Language) gebaseerde open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van business rapportages en gegevens via het internet. XBRL is een internationale standaard. Er is ook een nederlandse website over XBRL.
Lees meer over XBRL.

 
SEPA
euro
Euro

Het doel van SEPA (Single Euro Payments Area) is om alle betalingen in Europa op dezelfde manier te laten verlopen. Geen aparte regels meer voor elk land, maar voor elk land dezelfde voorwaarden, rechten en verplichtingen. Met SEPA gebruikt iedereen het internationaal bankrekeningnummer (IBAN). Daarnaast heeft uw bank een internationale identificatiecode, die bij iedere betaling vermeld moet worden (BIC).
Lees meer over SEPA.

 

Menu

Social


Nieuws